Bedrijfseconomie

4. Aandelenkapitaal

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we eerst kijken naar hoe het aandelenkapitaal op de balans van een NV is opgebouwd. Daarna leggen we uit aan de hand van een voorbeeldopgave hoe je deze onderdelen kan berekenen. Tot slot vertellen we hoe de beurskoers en de intrinsieke waarde per aandeel tot stand komen.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, UWV

Een eigendomsbewijs van deelname in het eigen vermogen van het bedrijf en geeft recht op een deel van de winst die de onderneming maakt

Nominale waarde

Het bedrag waartegen een NV aandelen heeft uitgegeven

Agio

Het verschil tussen de huidige koers van een aandeel en de nominale waarde

Emitteren

Het uitgeven van effecten

De balans

Een overzicht van de bezittingen van een bedrijf

Intrinsieke waarde

De waarde die een bedrijf van zichzelf bezit.

Debet kant

Aan de debet kant van de balans staan alle bezittingen van een onderneming

Goodwill

De (onzichtbare) meerwaarde van een onderneming

Credit kant

Aan de credit kant van de balans staat hoe de bezittingen gefinancierd zijn

C1. Financieren