Bedrijfseconomie

5. Vreemd vermogen

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor bedrijfseconomie gaan we het hebben over kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Dit staat op de creditzijde van de balans.

Kort vreemd vermogen

Verplichtingen of schulden met een looptijd van maximaal één jaar

Lang vreemd vermogen

Verplichtingen of schulden met een looptijd van minimaal één jaar

Leverancierskrediet

Verkoper levert goederen aan de koper die niet gelijk hoeft te betalen.

Debiteur

Een klant die een factuur heeft ontvangen van jouw bedrijf maar deze nog niet heeft

Crediteur

Een leverancier die nog betaald moet worden

Afnemerskrediet

Je betaalt als koper vooruit aan de afnemer en bouwt zo krediet op

Couponrente

Rentepercentage op de obligatie.

Agio

Het verschil tussen de huidige koers van een aandeel en de nominale waarde

C1. Financieren