Bedrijfseconomie

1. Marketingmix en push en pull

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over marketing en wat dit precies is. Ook gaan we het hebben over de marketingmix, de 4P's en de push- en pullstrategie.

Loyaliteitsprogramma's

Programma’s die erop gericht zijn om klanten te binden en relaties met klanten te verbeteren

Marktaandeel

Het percentage van de totale som aan opbrengsten of verkopen binnen de sector waarin een bedrijf actief is

Target markets

Doelgroepen

Marketingmix

Een combinatie van marketinginstrumenten om de strategische positie van het product of de dienst in de markt te analyseren

Penetratiepolitiek

Bij een nieuw product een lagere prijs hanteren om zo een groter marktaandeel te verkrijgen

Afroomprijspolitiek

Bij een nieuw product een hogere prijs hanteren om zo de consumenten met een hoge betalingsbereidheid te voorzien

Economies of scale

De kosten per product lager krijgen door heel veel te produceren

Psycholigische prijs

Een prijs die er op het eerste gezicht beter uitziet zoals €2,99 of €19,95

Promotiebeleid

Het overbrengen van informatie naar de juiste afnemers zodat de afzet, en daarmee de omzet, stijgt

Ttime wil zich aansluiten bij Thuiswinkel Waarborg om zo een keurmerk te ontvangen. Het aanvraagproces bij Thuiswinkel Waarborg voor de certificering van het keurmerk kent drie stappen. Stap 1: veiligheidscheck.


De website van Ttime wordt gecontroleerd door Thuiswinkel Waarborg op veiligheid, bijvoorbeeld of de website makkelijk te hacken is of dat privacygevoelige informatie eenvoudig door iedereen ingezien kan worden. Om hieraan te voldoen huurt Ttime een expert in om de website te beveiligen.


Onder welke P van de marketingmix valt het verkopen via een (beveiligde) website? Motiveer het antwoord.

D1. Marketingbeleid