Bedrijfseconomie

1. Winst- en verliesrekening

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over de Winst- en Verliesrekening, ook wel resultatenrekening genoemd. In dit financiële overzicht wordt er gekeken naar alle omzet en kosten van een bedrijf binnen een periode.

Omzet

De hoeveelheid geld die een bedrijf heeft gekregen voor verkochte producten of diensten die zijn geleverd

Afzet

De hoeveelheid verkochte producten

Contant

Er wordt gelijk betaald door de consument

Op rekening

Er wordt later betaald door de consument

Debiteuren

Nog te betalen rekeningen van consumenten

Crediteuren

Nog te betalen rekeningen aan consumenten

Afschrijvingskosten

De waardeverminderingen van de bezittingen van een onderneming

Diverse kosten

De verzameling van alle kosten die niet onder de andere posten vallen

Incidenteel Resultaat

Het resultaat dat voortkomt uit ongewone of zeldzame activiteiten

Bedrijfsresultaat

Totale omzet-totale kosten

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken