Bedrijfseconomie

2. Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we kijken naar het verschil tussen kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten. Vervolgens geven we voorbeelden van mogelijke vormen hiervan.

Kasstelsel

Kosten of opbrengsten worden geregistreerd als deze betaald of ontvangen zijn

Periodetoerekeningstelsel

Kosten of opbrengsten worden geregistreerd als deze veroorzaakt zijn

Uitgaven

Uitgaande geldstroom

Ontvangsten

Ingaande geldstroom

Kosten

De aanbieder heeft zijn deel van het contract vervuld, zoals goederen geleverd en jij moet nu betalen

Opbrengsten

Je hebt jou deel van het contract vervuld, zoals een auto verkocht als autodealer. Het betekend niet dat je gelijk geld op je rekening ziet.

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken