Bedrijfseconomie

4. Begrotingen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we eerst kijken naar de exploitatiebegroting, vervolgens naar de liquiditeitsbegroting en tot slot naar de geprognosticeerde balans

Begroting

Een overzicht van de verwachte financiële situatie van de komende periode

Exploitatiebegroting

Een winst- en verliesrekening, maar dan in een voorspellende vorm

Liquiditeitsbegroting

Een voorspelling over de toekomstige uitgaven en ontvangsten

Geprognosticeerde balans

Een voorspelling over de balans

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken