Bedrijfseconomie

4. Begrotingen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we eerst kijken naar de exploitatiebegroting, vervolgens naar de liquiditeitsbegroting en tot slot naar de geprognosticeerde balans

Begroting

Een overzicht van de verwachte financiële situatie van de komende periode

Exploitatiebegroting

Een winst- en verliesrekening, maar dan in een voorspellende vorm

Liquiditeitsbegroting

Een voorspelling over de toekomstige uitgaven en ontvangsten

Geprognosticeerde balans

Een voorspelling over de balans

Adviesbureau Advice4U heeft een werknemer in dienst genomen. Deze heeft voor zijn werk een auto van de zaak nodig. Advice4U wil voor deze medewerker vanwege milieuoverwegingen een elektrische auto aanschaffen, maar dit mag niet tot hogere totale jaarlijkse kosten voor Advice4U leiden dan wanneer een benzineauto zou worden aangeschaft.


Advice4U heeft twee vergelijkbare auto's geselecteerd: één benzineauto en één elektrische auto. Omdat een elektrische auto via het elektriciteitsnet opgeladen moet worden, zal bij de keuze voor de elektrische auto ook een laadpaal worden aangeschaft die op het terrein van Advice4U zal worden geïnstalleerd.


Opvallend is dat op de elektrische auto jaarlijks met een hoger percentage wordt afgeschreven dan op de benzineauto. Een verklaring hiervoor is de verwachte ontwikkeling van technologieën voor elektrische auto's.


Leg uit dat de verwachte technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto's tot een hoger afschrijvingspercentage voor de elektrische auto leiden.

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken