Bedrijfseconomie

1. Break-even punt

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we kijken naar het break-even punt. Dat gaan we doen door eerst de theorie over het break-even punt te bespreken. Vervolgens gaan we ook een paar voorbeelden behandelen.

Break-even punt

Het punt waar de kosten en de opbrengsten van een bedrijf aan elkaar gelijk zijn

Constante kosten

Kosten die een bedrijf altijd maakt, ongeacht de hoeveelheid verkochte producten. Denk aan huur

Variabele kosten

Kosten die afhankelijk zijn van de productiehoeveelheid. Denk aan materiaalkosten

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.


De broers Stefanos en Philosof hebben van hun hobby hun werk gemaakt. Tot 2021 importeerden ze Griekse olijfolie en verkochten die aan vrienden en kennissen in Nederland, maar sinds 1 januari 2021 hebben ze een eigen webwinkel in olijfolie: S&P Oil vof.


Op 1 januari 2021 werken de broers nog in loondienst, maar ze hebben de wens om fulltime zelfstandig ondernemer te worden. Met ingang van het tweede kwartaal verminderen zij hun werkzaamheden in loondienst om per 1 juli 2021, wanneer de doelstellingen van S&P Oil worden behaald, fulltimeondernemer te worden.


In het onderstaande overzicht is het gerealiseerde resultaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 opgenomen.


noot 1 De banklening van € 30.000 is per 1 januari 2021 afgesloten en wordt in 10 kwartalen, aan het eind van elk kwartaal, lineair afgelost. De interest is 6% op jaarbasis.Verder is nog gegeven:Bereken met behulp van de break–evenafzet hoeveel flessen de broers in het eerste kwartaal meer hadden moeten verkopen om geen negatief resultaat te behalen.

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken