Bedrijfseconomie

1. Break-even punt

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we kijken naar het break-even punt. Dat gaan we doen door eerst de theorie over het break-even punt te bespreken. Vervolgens gaan we ook een paar voorbeelden behandelen.

Break-even punt

Het punt waar de kosten en de opbrengsten van een bedrijf aan elkaar gelijk zijn

Constante kosten

Kosten die een bedrijf altijd maakt, ongeacht de hoeveelheid verkochte producten. Denk aan huur

Variabele kosten

Kosten die afhankelijk zijn van de productiehoeveelheid. Denk aan materiaalkosten

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken