Bedrijfseconomie

2. Kostenberekening btw

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we kijken naar de btw. Prijzen kunnen namelijk zowel inclusief als exclusief btw zijn. We gaan kijken naar het verschil en hoe je dit kan berekenen.

Belasting Toegevoegde Waarde

BTW, een toegevoegde waarde over de prijs van een product

Vorderen

Terugvragen

Afdragen

Teruggeven

Exclusief

Zonder

Inclusief

Erbij

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken