Bedrijfseconomie

2. Kostenberekening btw

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we kijken naar de btw. Prijzen kunnen namelijk zowel inclusief als exclusief btw zijn. We gaan kijken naar het verschil en hoe je dit kan berekenen.

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay