Bedrijfseconomie

2. Kostenberekening btw

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we kijken naar de btw. Prijzen kunnen namelijk zowel inclusief als exclusief btw zijn. We gaan kijken naar het verschil en hoe je dit kan berekenen.

Belasting Toegevoegde Waarde

BTW, een toegevoegde waarde over de prijs van een product

Vorderen

Terugvragen

Afdragen

Teruggeven

Exclusief

Zonder

Inclusief

Erbij

Rookwaren vormen het hoofdbestanddeel van Gerrits assortiment. Hij vermoedt dat de afzet van rookwaren door overheidsmaatregelen gaat dalen, waardoor hij ook minder marge van de fabrikant zal krijgen (zie informatiebron 2).


Gerrit heeft daarom twijfels over de continuïteit van zijn winkel.

Bereken met welk bedrag Gerrits totale marge exclusief btw op rookwaren over 2020 zal dalen ten opzichte van 2019 als gevolg van de verwachte afzetdaling.


Informatiebron 2

De marge op rookwaren


In 2020 verwacht Gerrit een omzet van € 148.200 op rookwaren te behalen, wat een daling is van 35% ten opzichte van 2019. Hij gaat hierbij uit van eenzelfde verkoopprijs in 2020 als in 2019, namelijk € 6 exclusief btw per pakje.


De totale marge die Gerrit op de pakjes rookwaren ontvangt, is afhankelijk van het aantal pakjes dat hij verkoopt:


E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken