Bedrijfseconomie

3. Gerealiseerde en begrote bedrijfsresultaat

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over het begrote en het werkelijke resultaat aan de hand van een voorbeeld.Eerst bespreken we nog even kort de Winst- en Verliesrekening Dan bekijken we een begroting van het resultaat. Vervolgens bekijken we een realisatie van het resultaat. En ten slotte bespreken we nog het effect van aflossingen op de ondernemersbeloning.

Begroting

Een overzicht van de verwachte financiële situatie van de komende periode

Voorcalculatorisch resultaat

Berekeningen die plaatsvinden voordat goederen verkocht zijn

Gerealiseerde resultaat

Het resultaat van de winst en verliesrekening

Bedrijfsresultaat

Omzet - kosten

Financieringsresultaat

Netto rentekosten of renteopbrengsten

Gerrit Roos verkoopt in zijn winkel een breed assortiment aan producten, zoals rookwaren, tijdschriften, wenskaarten, boeken en kantoorartikelen. Gerrit heeft het winkelpand dat hij huurt enkele jaren geleden intern verbouwd en heeft hierbij onder andere de inventaris vervangen.


De verhuurder van Gerrits winkelpand is benaderd door een keten van pizzawinkels die geïnteresseerd is in de locatie van Gerrits winkel. De verhuurder ziet de pizzaketen graag als nieuwe huurder. Hij weet dat Gerrit binnenkort met pensioen gaat en misschien wel eerder wil stoppen. Hij doet Gerrit begin oktober 2019 het volgende voorstel:


- Per 1 januari 2020 wordt het huurcontract beëindigd.

- Per 1 januari 2020 wordt de huur van de laatste 3 maanden van 2019 die Gerrit al betaald heeft, aan Gerrit terugbetaald (zie informatiebron 3).

- Op 1 januari 2020 krijgt Gerrit de boekwaarde van de inventaris en de boekwaarde van de interne verbouwing per 1 januari 2020 volledig vergoed wanneer hij stopt.


Wanneer Gerrit ingaat op het voorstel, wordt het winkelpand vanaf 1 januari 2020 verhuurd aan de pizzaketen.


Eis die Gerrit aan het voorstel stelt

Gerrit gaat in op het voorstel als er na liquidatie van zijn winkel (vergoeding van de boekwaarde van de inventaris en interne verbouwing, verkoop voorraden, inning van debiteuren en terugbetaling vooruitbetaalde huur en afbetaling van schulden) op 1 januari 2020 voldoende liquide middelen zijn om de twee jaar tot aan zijn pensioen financieel te overbruggen. Hij denkt daar gedurende deze twee jaren € 900 per maand voor nodig te hebben.


Informatiebron 3

De balans per 1 oktober 2019, de (gedeeltelijk ingevulde) verwachte balans per 31 december 2019 en aanvullende gegevensVerder is gegeven:

  • De interne verbouwing van de winkel heeft plaatsgevonden op 1 januari 2016. De aanschafwaarde van de verbouwing was € 21.000 exclusief btw. De afschrijving is elk kwartaal 2,5% van de aanschafwaarde.
  • De vervanging van de inventaris was op 1 januari 2017. De aanschafwaarde van de inventaris was € 16.000 exclusief btw. De inventaris wordt in 5 jaar volledig lineair en in evenredigheid afgeschreven.
  • Op de banklening wordt jaarlijks op 1 november € 2.000 afgelost. Dan wordt ook de jaarlijkse interest achteraf betaald.
  • De huur wordt aan het begin van elk kwartaal voor 3 maanden vooruitbetaald. De balans van 1 oktober 2019 is opgesteld na de betaling van de huur.


Bereken de afschrijvingskosten op de verbouwing en inventaris over het vierde kwartaal van 2019 (zie informatiebron 3).


E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken