Bedrijfseconomie

3. Gerealiseerde en begrote bedrijfsresultaat

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over het begrote en het werkelijke resultaat aan de hand van een voorbeeld.Eerst bespreken we nog even kort de Winst- en Verliesrekening Dan bekijken we een begroting van het resultaat. Vervolgens bekijken we een realisatie van het resultaat. En ten slotte bespreken we nog het effect van aflossingen op de ondernemersbeloning.

Begroting

Een overzicht van de verwachte financiële situatie van de komende periode

Voorcalculatorisch resultaat

Berekeningen die plaatsvinden voordat goederen verkocht zijn

Gerealiseerde resultaat

Het resultaat van de winst en verliesrekening

Bedrijfsresultaat

Omzet - kosten

Financieringsresultaat

Netto rentekosten of renteopbrengsten

E1. Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie

E2: Kosten- en winstvraagstukken