Biologie

8. Voortgezette assimilatie en fotosynthese

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In de vorige video – assimilatie en dissimilatie – heb je kennis kunnen maken met het begrip dissimilatie. We focussen ons in deze uitlegvideo op het afbreken van stoffen in en door het lichaam, wat ook omschreven kan worden als voortgezette dissimilatie. Het doel hiervan is om energie vrij te maken voor processen in het organisme. In deze samenvatting leer je wat voortgezette dissimilatie is en wat het verschil is tussen aerobe dissimilatie en anaerobe dissimilatie.

Dissimilatie

De afbraak van organische moleculen tot kleinere organische moleculen. Het doel is om energie vrij te maken voor processen in het organisme.

Energie

Kracht die kan worden gebruikt voor warmte, licht enzovoort.

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling.

Cytoplasmastroming

De stroming van water en voedingsstoffen langs de concentratiegradiënt.

Producent

Organisme dat organische stoffen uitsluitend uit anorganische stoffen produceert met behulp van energie uit de levenloze natuur (planten of autotrofe bacteriën).

Reducenten

Breken organische stoffen af tot anorganische stoffen (bacteriën en schimmels).

Consument

Een organisme dat andere organismen als voedselbron gebruikt (= een heterotroof organisme).

Enzym

Een biologische katalysator

Elektronen

Zeer kleine negatief geladen deeltjes om een atoom.

Protonen

Positieve deeltjes uit de kern van een atoom

Glucose

Belangrijk monosachararide met 6 C-atomen dat wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie.

ATP

Een stof die energie kan opslaan, die energie kan er uit gehaald worden wanneer dat nodig is.

Het is onduidelijk of tropische regenwouden in de toekomst ook nog netto CO2 blijven vastleggen. In 2005 en 2010 registreerden Amerikaanse onderzoekers een droge periode in het Amazone-regenwoud. Tijdens deze droogte periode vond er minder fotosynthese plaats. 

Bij welk deelproces of welke deelprocessen van de fotosynthese wordt water verbruikt?

A - alleen bij de lichtreactie

B - alleen bij de donkerreactie

C - zowel bij de licht- als bij de donkerreactie

A1: Stofwisseling van de cel

A2: Stofwisseling van het organisme

A3: Zelfregulatie van het organisme

A4: Afweer van het organisme

A5: Waarneming door het organisme

A6: Regulatie van ecosystemen