Biologie

5. X-Chromosomale overerving

Gegeven door:
Margot Morssinkhof
Beschrijving Begrippen

Wat is X-chromosomale overerving en hoe werk je hiermee? Deze online kennisclip voor biologie legt precies uit hoe dit werkt!

Chromosomen

Draadvormige structuren in de celkern die de genetische informatie bevatten en bestaan uit DNA en eiwitten

Chromosomenparen

In een diploïde cel (2n) komen bij de mens de 46 chromosomen voor in 23 paar chromosomen. 23 chromosomen komen van je vader, 23 chromosomen komen van je moeder

Diploïde

Twee chromosomen sets per kern (cel). Elk stel chromosomen komt van één ouder

Gen

Deel van de chromosoom met de informatie voor één erfelijke eigenschap

Celdifferentiatie

Proces waarbij cellen steeds meer gaan verschillen in vorm en functie

Genexpressie

De manier waarop de erfelijke informatie tot uiting komt

Lichaamscellen

Gewone cellen met in de celkern een dubbele set van chromosomen

XX

Vrouwelijk geslachtschromosoom heeft twee x’en

XY

Mannelijk geslachtschromosoom heeft één x en één y

M1: Stofwisseling van de cel

M2: Zelforganisatie van cellen

M3: Erfelijke eigenschappen

M4: Selectie