Biologie

8. Multipele allelen en letale factoren

Gegeven door:
Lucas Mensink
Beschrijving Begrippen

Welkom bij een nieuwe video met uitleg voor biologie. In deze video bespreken we de kruisingsschema’s van twee typen overerving. Eerst bekijken we hoe het zit met multipele allelen. Vervolgens bespreken we wat een letale factor is aan de hand van hoe die ontdekt zijn. Je kunt deze uitleg gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Allel

Een bepaalde variant van een gen

Chromosomen

Draadvormige structuren in de celkern die de genetische informatie bevatten en bestaan uit DNA en eiwitten

Dominant

Een genetische eigenschap is dominant aanwezig als bij een diploïde organisme slechts één van de twee allelen van een gen tot uiting komt

Fenotype

De waarneembare eigenschappen van een individu

Gen

Het deel van de chromosoom met de informatie voor één erfelijke eigenschap

Genotype

De erfelijke informatie in het DNA

Homozygoot

Een organisme is homozygoot voor een bepaalde eigenschap wanneer deze wordt vertegenwoordigd door twee dezelfde allelen

Intermediair

Als twee ongelijke dominante allelen allebei tot uiting komen in het fenotype, noem je dat een intermediair fenotype. De allelen die tot uiting komen noem je onvolledig dominant

Letale factor

Een allel dat ervoor zorgt dat een homozygoot individu niet levensvatbaar is

Monohybride kruising

Een kruising waarbij gekeken wordt naar de overerving van één erfelijke eigenschap

Multipele allelen

Als er van een gen meer dan twee varianten of allelen voorkomen in een populatie

Populatie

Een groep individuen in een bepaald gebied van dezelfde soort die zich onderling voortplanten

M1: Stofwisseling van de cel

M2: Zelforganisatie van cellen

M3: Erfelijke eigenschappen

M4: Selectie