Duits

3. Leesstrategieën

Gegeven door:
Britt van Dee
Beschrijving Begrippen

Welkom bij de video met uitleg voor Duits. Dit keer gaan we het hebben over leesstrategieën. Dit zijn manieren om een tekst te lezen en kunnen je helpen om efficiënt met je tijd om te gaan. Bij sommige vragen hoef je niet de hele tekst te lezen, bij andere vragen juist wel. Maar hoe weet je nu wanneer je wat moet doen? En welke manieren ofwel strategieën zijn dat nu eigenlijk?

Leesstrategieën

Leesstrategieën kunnen je helpen om bepaalde informatie snel uit een tekst te halen.

Oriënterend lezen

Bij deze strategie kijk je naar de titel, de eventuele ondertitel, afbeeldingen als deze er zijn, de bron, en andere opvallende zaken in de tekst, zoals schuin- of dikgedrukte woorden of open ruimtes

Globaal lezen

Bij deze strategie wil je iets meer informatie krijgen dan dat je uit de oriënterende fase hebt verkregen. Hierbij ga je de eerste en de laatste zin van elke alinea lezen

Intensief lezen

Bij deze strategie ga je de hele tekst lezen met als doel om deze zo goed mogelijk te begrijpen

Titel

De titel van een tekst geeft op een hele korte manier weer waar de tekst over gaat. Een titel kan bestaan uit één woord of uit een hele zin. De titel van staat bovenaan de tekst die je gaat lezen

Ondertitel

Een ondertitel is een extra zin die de titel nader toelicht

Bron

Bronvermelding is het aangeven van de oorsprong van informatie in de tekst of bij een afbeelding

A1. Tekstverklaren

Samenvatting voor Duits - Leesstrategieën 


Welke leesstrategieën zijn er?

Hoewel er nog meer leesstrategieën bestaan, zijn er voor je eindexamen drie het belangrijkst, namelijk:

  • Oriënterend lezen
  • Globaal lezen
  • Intensief lezen


Belangrijk om te weten is dat je eigenlijk bij elke tekst tenminste twee strategieën toepast. 

De eerste strategie, oriënterend lezen, sla je nooit over. Pas als je klaar bent met het oriënterende gedeelte, beslis je of je verder gaat met globaal lezen, of dat je direct intensief aan de slag gaat met de tekst. 


Wat is oriënterend lezen?

Maar wat is dat nu precies, oriënterend lezen? Zoals de naam al doet vermoeden, ga je je dan oriënteren op de tekst. Wat voor tekst ligt er voor je neus? Door het oriënterende lezen activeer je je voorkennis, wat ervoor kan zorgen dat je de tekst beter en sneller begrijpt. 


Bij deze strategie kijk je naar de titel, de eventuele ondertitel, afbeeldingen als deze er zijn, de bron, en andere opvallende zaken in de tekst, zoals schuin- of dikgedrukte woorden of open ruimtes. Bovendien zal je meteen opvallen of een tekst lang of kort is. Bij lange teksten krijg je vaak relatief veel vragen en zal je langer met de tekst bezig zijn, goed om de tijd in de gaten te houden dus!


In de video hierboven nemen we je mee in een tekst en bespreken we hoe de oriënterende fase eruit kan zien.


Globaal of intensief lezen

Nu je weet waar de tekst ongeveer over gaat en wat je kan verwachten, ga kijken naar de bijbehorende vragen. Daarna besluit je of je de tekst eerst nog globaal gaat lezen, of dat je direct met intensief lezen start. Per vraag bepaal je welke strategie je toepast. Bij sommige vragen heb je genoeg aan globaal lezen, voor andere vragen heb je de hele tekst nodig. Wil je meer weten over welke strategie je bij welke vraagsoort toepast? Bekijk dan onze video’s hierover. 


Maar wat is nu het verschil tussen globaal en intensief lezen? 


Globaal lezen

Zoals de benamingen al een beetje doen vermoeden, wil je met globaal lezen iets meer informatie krijgen dan dat je uit de oriënterende fase hebt verkregen. Het onderwerp van de tekst kon je vaststellen door het oriënterende lezen, de hoofdzaken hiervan vind je door de tekst globaal te lezen. Hierbij ga je de eerste en de laatste zin van elke alinea lezen. Op deze manier kom je erachter wat er over het onderwerp van de tekst wordt verteld, namelijk de hoofdgedachte, en kan je deze informatie goed gebruiken als er hierover vragen gesteld worden.


Intensief lezen

Zeker bij lange teksten met meerdere vragen zal je meer moeten weten dan alleen het onderwerp en de hoofdgedachte van de tekst. Bij deze strategie ga je daarom ook de hele tekst lezen met als doel om deze zo goed mogelijk te begrijpen. Als je intensief gaat lezen, bekijk dan van tevoren nog een keer goed de vragen. Zo weet je waar je je tijdens het lezen op kunt focussen en kan je alvast het een en ander in de tekst markeren. 


Tijdens het intensieve lezen kijk je ook goed naar de structuur en verbanden in de tekst. Hoe hangen de alinea’s met elkaar samen? Welke signaalwoorden kom ik tegen? Als je deze signaalwoorden tegenkomt, markeer deze dan alvast – je krijgt hier bijna altijd vragen over. Wil je meer weten over signaalwoorden? Bekijk dan onze video hierover. 


Zodra je de tekst intensief hebt gelezen, ga je weer terug naar de vragen. Omdat je tijdens het lezen het een en ander hebt gemarkeerd, zal je bepaalde informatie die je voor het beantwoorden van de vragen nodig hebt sneller terug kunnen vinden – heel handig om te doen dus!


Leesstrategieën samengevat

Je hebt nu geleerd welke leesstrategieën je wanneer moet en kan toepassen tijdens je eindexamen. Op deze manier sta je gegarandeerd zelfverzekerder aan de start en zal het begrijpen van de tekst een stuk makkelijker worden. Nu alleen de vragen nog juist beantwoorden! Viel Erfolg!