Duits

7. Meerkeuzevragen: gatentekst

Gegeven door:
Lucas Mensink
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over meerkeuzevragen, in het bijzonder de invulvragen bij een gatentekst. Je krijgt allerlei tips die je kunnen helpen tot het maken van de goede keuze, viel Erfolg!

Signaalwoorden

Signaalwoorden zijn woorden die verbanden en structuren weergeven in een tekst

Tekstverbanden

De relaties tussen verschillende delen van een tekst

A1. Tekstverklaren

Samenvatting voor Duits - Meerkeuzevragen: gatentekst


Gatentekst – tips

Bij welke vraag dan ook is het belangrijk dat je zowel de vraag als de antwoordmogelijkheden begrijpt. Zit er een woord tussen waarvan je de vertaling niet weet? Zoek het dan op! 


Tip 2: Probeer de antwoordmogelijkheden uit

Dat wil zeggen, vul alle antwoordmogelijkheden waarvan je denkt dat ze zouden kunnen passen, één voor één in en kijk dan wat voor zin het oplevert. Het kan helpen dit geheel in het Nederlands te doen, dus zowel de zinnen rondom de lege plek in de tekst als de antwoordmogelijkheden vertalen. Kijk dan wat de meest logische zin in de context oplevert. Dit hoef je natuurlijk niet te doen bij de antwoordmogelijkheden waarvan je zeker weet dat ze fout zijn. 


Tip 3: Lees de info om de vraag heen

Bij een invulvraag is het altijd belangrijk dat je het tekstgedeelte voor en na de open plek in de tekst goed leest. Dit geeft je informatie over datgene wat er mist. Bestaat er een verband tussen de twee tekstdelen? Dan is de kans groot dat de vraag gaat over welk signaalwoord bij dat verband past. 


Tip 4: Schrijf het verschil tussen je antwoordopties uit

Soms lijken antwoordmogelijkheden erg veel op elkaar. Als je twijfelt, is dit meestal tussen twee antwoorden. Schrijf het verschil tussen deze twee op een kladblaadje. Op deze manier wordt het voor jou inzichtelijker waarin de antwoordmogelijkheden van elkaar verschillen en kun je makkelijker een keuze maken. 


In de video hierboven gaan we samen door een tekst heen, waarbij we verschillende open vragen gaan beantwoorden. Neem dus de tijd om deze video te bekijken, want dan weet je hoe dit soort vragen eruit zien en hoe je het aan kunt pakken!