Duits

1. Eerste en vierde naamval

Gegeven door:
Danilo Tesi
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze Duits video krijg je les over de 1ste naamval (onderwerp) en de 4de naamval (lijdend voorwerp). Succes met leren!

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Naamvallen

B2. Lidwoorden

In deze Duits video krijg je uitleg over de 1e naamval (onderwerp) en de 4naamval (lijdend voorwerp). 


Hoezo überhaupt naamvallen? 

Functie van woorden in een zin.

-       Zonder deze functies geen logische zinnen!

V.b.: De moeder het kind geven snoep de dochter de oppas. 

De moeder van het kind geeft snoep aan de dochter van haar oppas. 


Naamvallen brengen lidwoorden, naamwoorden en voornaamwoorden met elkaar in samenhang. 


Lidwoorden 

Nederlands: De/Het (Een = onbepaald lidwoord) 

Duits: Der/Die/Das (Ein/Eine = unbestimmter Artikel) 


Lidwoorden in het Duits

De 1e naamval. Ook wel nominatief genoemd. Wordt gebruikt voor het onderwerp in een zin. (Wie?)

 

                              M (mannelijk)        V (vrouwelijk)        O (onzijdig)            MV (meervoud)

De/ het                  Der                        Die                         Das                        Die 

Een                        Ein                         Eine                       Ein                         - 


v.b.: 

Der/Ein Mann isst Popcorn. – De/Een man eet popcorn. 

Die/Eine Mutter geht shoppen. – De/Een moeder gaat winkelen. 

Das/Ein Bett ist warm. – Het/Een bed is warm. 


De 4e naamval. Ook wel akkusatief genoemd. Wordt gebruikt voor het lijdend voorwerp in een zin. (Wie en wat?)


1e en 4e naamval 


                              M (mannelijk)       V (vrouwelijk)       O (onzijdig)           MV (meervoud)

1e                          Der                        Die                         Das                        Die 

4e                          Den                       Die                         Das                        Die Woorden van de DER-groep

Dies = deze                                                         Welch- = welk(e)

Jed- = iedere/iedereen                                       Solch- = zulk(e)

Manch- = sommige                                            All- = alle(s)/iedereen 

Welke uitgang wanneer? 

                              M (mannelijk)        V (vrouwelijk)        O (onzijdig)            MV (meervoud)

1e                           R - Der                   E - Die                    S - Das                   E - Die

4e                           N - Den                  E - Die                    S - Das                   E - Die 


Dies-, jed-, manch-, welch-, solch-, all-


V.b. 

Der/Dieser Mann hat einen Bart. – De/Deze man heeft een baard. (Mannelijk 1e naamval)

Alle Mütter haben Kinder. – Alle moeders hebben kinderen. (Vrouwelijk 1e naamval)

Welches Kind hat rote Haare? – Welk kind heeft rood haar? (Onzijdig 1e naamval) 


Welke naamval wanneer? 

M (mannelijk)               V (vrouwelijk)               O (onzijdig)                      MV (meervoud)

N                                   E                                    S                                       E


Dies-, jed-, manch-, welch-, solch-, all-


V.b. 

Das Kind hat dieseMann gesehen. – Het kind heeft deze man gezien. (Mannelijk 4e naamval)

Sie hat alle Aufträge erledigt. – Zij heeft alle opdrachten volbracht. (Meervoud 4e naamval)

Er hatte nie solches Brot gegessen. – Hij had nooit zulk brood gegeten. (Onzijdig 4e naamval)