Economie

1. Vraag

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we de vraagkant van de economie. De collectieve vraag, dus de vraag van alle consumenten, wordt bepaald door verschillende factoren. De prijs is daarbij het belangrijkst, want als iets duurder is dan heb je minder vraag naar dat product. Maar ook andere factoren zoals inkomen, aantal vragers, behoeften en de prijs van andere producten hebben invloed op de vraag naar een product.

Vraaglijn

De lijn die het (doorgaans negatieve) verband tussen prijs en de vraag naar een product weergeeft

Qv

De collectieve vraag

Collectieve vraag

De vraag van alle vragers samen (optelsom van alle individuele vraag)

Uit een krant, 2017:

Door de krapte op de Nederlandse huizenmarkt worden woningen niet alleen sneller verkocht, maar zijn ze ook veel duurder. Woningmarkt-econoom Pieter Hut: “Er moeten per jaar ongeveer 75.000 huizen worden gebouwd om de toename van het aantal huishoudens bij te houden, maar daadwerkelijk worden er jaarlijks maar 45.000 huizen gebouwd.” De voorzitter van de Nederlandse Makelaarsvereniging (NMV) vult aan: “De krapte wordt nog erger, omdat het rentepercentage momenteel historisch laag is."


Leg uit of de voorzitter van de NMV redeneert vanuit de aanbodkant of de vraagkant van de woningmarkt.


A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video bespreken we de vraagkant van de economie. De collectieve vraag, dus de vraag van alle consumenten, wordt namelijk bepaald door verschillende factoren.