Economie

1. Aanbod

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we in op de aanbodkant van de economie. De belangrijkste factor voor het aanbod is de prijs, maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de prijzen van productiefactoren, technische ontwikkelingen en het aantal aanbieders.

Aanbodlijn

De lijn die het (doorgaans positieve) verband tussen prijs en het aanbod van een product weergeeft

Qa

Het collectieve aanbod (aanbod van alle aanbieders bij elkaar opgeteld)

Productiefactoren

Middelen die nodig zijn bij de productie van goederen of diensten.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we in op de aanbodkant van de economie. De belangrijkste factor voor het aanbod is de prijs, maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de prijzen van productiefactoren, technische ontwikkelingen en het aantal aanbieders.