Economie

1. Markt en marktmechanisme

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video introduceren we het marktmechanisme, waarbij vraag en aanbod zorgen voor een evenwichtsprijs. Bij volkomen concurrentie kunnen we de marktprijs namelijk vinden door vraag en aanbod aan elkaar gelijk te stellen. Dit kunnen we doen door het oplossen van vergelijkingen of het aflezen van de grafiek

Marktmechanisme

Het vrije spel van vraag en aanbod, dat een evenwichtsprijs als gevolg heeft

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Vraaglijn

De lijn die het (doorgaans negatieve) verband tussen prijs en de vraag naar een product weergeeft

Aanbodlijn

De lijn die het (doorgaans positieve) verband tussen prijs en het aanbod van een product weergeeft

Uit een krant, 2019:

IFLAS, een reisbureau met reiswinkels in een aantal Nederlandse steden, is failliet verklaard. Econoom Jessica van Min legt uit dat de gemiddelde winst van reisbureaus met een fysieke winkel is gedaald als gevolg van de toegenomen concurrentie met de online reisbureaus: op een all-inclusive reis naar Turkije wordt hooguit een tientje verdiend. Hierdoor zijn reisbureaus met een fysieke winkel kwetsbaar in hun voortbestaan.


Leg met behulp van het marktevenwicht uit waarom de gemiddelde winst voor alle reisbureaus is gedaald door de opkomst van online reisbureaus.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt