Economie

1. Kostenkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we in op de kostenkant van een bedrijf. We kunnen namelijk onderscheid maken tussen verschillende soorten kosten, zoals de variabele en de constante kosten.

Variabele kosten

Alle kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie (meer productie = hogere variabele kosten)

Constante kosten

Vaste kosten die niet afhankelijk zijn van de omvang van de productie (zoals huur)

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we in op de kostenkant van een bedrijf. We kunnen namelijk onderscheid maken tussen verschillende soorten kosten, zoals de variabele en de constante kosten.