Economie

1. Kostenkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we in op de kostenkant van een bedrijf. We kunnen namelijk onderscheid maken tussen verschillende soorten kosten, zoals de variabele en de constante kosten.

Variabele kosten

Alle kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie (meer productie = hogere variabele kosten)

Constante kosten

Vaste kosten die niet afhankelijk zijn van de omvang van de productie (zoals huur)

De directie van vleesproducent Kuus bv heeft een onderzoeksrapport over de vleestaks bestudeerd. Daarin staat dat een vaste heffing op vlees van € 0,50 per kilo kan zorgen voor een flinke reductie van de uitstoot van CO2. De financieel directeur krijgt de opdracht door te rekenen welke invloed de invoering van deze heffing heeft op de winst van Kuus bv. De bedrijfsdoelstelling blijft maximale totale winst. De financieel directeur heeft de huidige financiële gegevens in een overzicht en in een figuur gezet (zie bron 1).


Bron 1:


Gebruik bovenstaande tekst en bron 1.

Leg uit dat door invoering van de heffing op vlees (de vleestaks) de gemiddelde variabele kosten stijgen.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we in op de kostenkant van een bedrijf. We kunnen namelijk onderscheid maken tussen verschillende soorten kosten, zoals de variabele en de constante kosten.