Economie

2. Soorten variabele kosten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we wat marginale kosten zijn en welke soorten variabele kosten er zijn. Zo zijn er proportionele, degressieve en progressieve variabele kosten.

Proportioneel

De marginale kosten blijven gelijk, ongeacht de productie

Degressief

De marginale kosten dalen bij meer productie

Progressief

De marginale kosten stijgen bij meer productie

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

Variabele kosten

Alle kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie (meer productie = hogere variabele kosten)

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video bespreken we wat marginale kosten zijn en welke soorten variabele kosten er zijn. Zo zijn er proportionele, degressieve en progressieve variabele kosten.