Economie

2. Soorten variabele kosten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we wat marginale kosten zijn en welke soorten variabele kosten er zijn. Zo zijn er proportionele, degressieve en progressieve variabele kosten.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt