Economie

3. Opbrengstenkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we in op de opbrengstenkant van een bedrijf. Daarbij kijken we ook naar het break-even punt, waarbij de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we in op de opbrengstenkant van een bedrijf. Daarbij kijken we ook naar het break-even punt, waarbij de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten.