Economie

3. Opbrengstenkant

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we in op de opbrengstenkant van een bedrijf. Daarbij kijken we ook naar het break-even punt, waarbij de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten.

Break-even

Kosten zijn gelijk aan de opbrengsten

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

De huisvuilophaaldienst van de gemeente Voordonk heeft een wettelijk monopolie op het ophalen van huisvuil bij de 2.500 huishoudens in de gemeente. De huisvuilophaaldienst slaagt er op dit moment niet in om kostendekkend te werken. De jaarlijkse kosten en opbrengsten van het ophalen van huisvuil door de dienst zijn:De wethouder van Milieuzaken stelt in de gemeenteraad voor om de huisvuilophaaldienst meer te automatiseren. Daarvoor moet aan de gemeentelijke vuilnisvrachtwagen een technische aanpassing worden aangebracht in de vorm van een automatische grijparm, en de chauffeur moet een speciale training volgen. De wethouder verwacht de volgende veranderingen in de kosten en opbrengsten:


  • De constante kosten nemen toe met € 20.000 per jaar voor de technische aanpassing aan de vrachtwagen en de training.
  • Na deze automatisering is nog maar één werknemer nodig om de huisvuilroute te rijden in plaats van twee.
  • De kans op gezondheidsklachten bij het personeel neemt af.

De wethouder legt aan de gemeenteraad uit dat de kostenreductie, in combinatie met de verwachte groei van het aantal huishoudens, ertoe zal leiden dat de huisvuilophaaldienst kostendekkend kan gaan werken. De wethouder gaat ervan uit dat de overige kosten en opbrengsten hetzelfde blijven.


Met hoeveel huishoudens moet de gemeente groeien om kostendekkend te kunnen werken volgens het automatiseringsplan van de wethouder? Schrijf je berekening op.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt