Economie

4. Maximale winst

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we bekijken hoe we de maximale winst kunnen berekenen en weer kunnen geven in een grafiek.

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt