Economie

2. Andere elasticiteiten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over verschillende soorten economische elasticiteiten, zoals kruislinkse en inkomenselasticiteit. Daarbij komen complementaire, substutie-, luxe, inferieure en noodzakelijke goederen aan bod.

Kruislinkse elasticiteit

Een getal dat aangeeft hoeveel de vraag naar een product verandert als de prijs van een ander product verandert

Substitutiegoederen

Goederen die op elkaar lijken waardoor ze elkaar makkelijk kunnen vervangen (koffie en thee)

Inkomenselasticiteit

Een getal dat aangeeft hoeveel de vraag van een consument verandert als het inkomen verandert

Luxe goederen

Goederen waar men pas vraag naar heeft boven een bepaald inkomen, waarna de vraag elestisch is

Noodzakelijke goederen

Goederen die mensen nodig hebben om te overleven, zoals water en basisvoeding

Inferieure goederen

Goederen waar men minder van gaat kopen als het inkomen stijgt, zoals Euroshopper producten

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

Deze video gaat over verschillende soorten economische elasticiteiten, zoals kruislinkse en inkomenselasticiteit. Daarbij komen complementaire, substutie-, luxe, inferieure en noodzakelijke goederen aan bod.