Economie

3. Consumenten- en producentensurplus

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het consumenten- en producentensurplus bespreken aan de hand van de betalings- en leveringsbereidheid. Eerst nemen we de theorie door en vervolgens bekijken we een voorbeeld.

Surplus

Overschot

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Betalingsbereidheid

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Leveringsbereidheid

De minimale hoeveel geld waarvoor een producent bereid is om iets te produceren

Evenwichtshoeveelheid

De hoeveelheid die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt