Economie

1. Producentengedrag volledige concurrentie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over het producentengedrag in een markt met volledige concurrentie. We zullen kijken naar de doelstellingen die de producenten kunnen hebbenn en hoe we deze doelstellingen grafisch kunnen weergeven.

Marktaandeel

Het deel van de markt dat een product, dienst, merk of bedrijf in bezit heeft

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Betalingsbereidheid

Hoeveel een consument maximaal bereid is om te betalen voor een product

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Leveringsbereidheid

De minimale hoeveel geld waarvoor een producent bereid is om iets te produceren

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt