Economie

3. Prijsdiscriminatie monopolie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over prijsdiscriminatie bij een monopolie. Prijsdiscriminatie kan gebruikt worden om de winst te vergroten, door een deel van het consumentensurplus af te romen.

Prijsdiscriminatie

Het vragen van verschillende prijzen voor gelijke producten aan verschillende afnemersgroepen

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Welvaartsverlies (deadweightloss/Harberger-driehoek)

Een permanent verlies van sociale welvaart dat kan voorkomen wanneer het evenwicht van een product niet pareto-optimaal is

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we het hebben over prijsdiscriminatie bij een monopolie. Prijsdiscriminatie kan gebruikt worden om de winst te vergroten, door een deel van het consumentensurplus af te romen.