Economie

4. Producentengedrag duopolie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we de keuzes van een partij uit een duopolie, dus een marktsituatie waarbij er twee partijen zijn. Aan de hand van een grafische weergave bekijken we waar de evenwichtsprijs ligt en wanneer een partij reden heeft om zijn prijs aan te passen.

Monopolie

Een marktvorm waarbij een product of dienst slechts door één (markt)partij wordt aangeboden

Oligopolie

Een marktvorm waarbij een product of dienst door een paar grote aanbieders wordt aangeboden

Duopolie

Een marktvorm waarbij een product of dienst door twee aanbieders wordt aangeboden

Marginale opbrengsten

De extra opbrengsten bij de productie van een extra product

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video bespreken we de keuzes van een partij uit een duopolie, dus een marktsituatie waarbij er twee partijen zijn. Aan de hand van een grafische weergave bekijken we waar de evenwichtsprijs ligt en wanneer een partij reden heeft om zijn prijs aan te passen.