Economie

1. Externe effecten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over externe effecten. Dit gaat dus over de onbedoelde bijwerking van de productie of consumptie van goederen waarmee de welvaart van een ander beïnvloed kan worden. We besrpeken positieve en negatieve externe effecten.

Externe effecten

Een onbedoelde bijwerking van de productie of consumptie van goederen waarmee de welvaart van een ander afneemt

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt