Economie

1. Externe effecten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over externe effecten. Dit gaat dus over de onbedoelde bijwerking van de productie of consumptie van goederen waarmee de welvaart van een ander beïnvloed kan worden. We besrpeken positieve en negatieve externe effecten.

Externe effecten

Een onbedoelde bijwerking van de productie of consumptie van goederen waarmee de welvaart van een ander afneemt

Uit een krant, 2017:

Vleesconsumptie heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Zo is de productie van vlees wereldwijd verantwoordelijk voor bijna een kwart van de uitstoot van CO2. In Nederland wordt veel vlees gegeten. Daarom pleit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor een belastingheffing op vlees: de vleestaks. Duurder vlees betekent minder consumptie van vlees, is de overtuiging. “In de winkel letten consumenten alleen op de prijs. Bedrijven willen op hun beurt de consument dienen én winst maken, wat dan vaak ten koste gaat van milieubewust produceren”, aldus het RIVM.


Leg uit dat de uitstoot van CO2 bij de productie van vlees als negatief extern effect kan worden aangemerkt.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt