Economie

2. Patenten en octrooien

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over patenten en octrooien. Innovatieve ontwikkelingen vanuit ondernemersschap kunnen gezien worden als positieve externe effecten, aangezien anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Echter kan het voor bedrijven demotiverend zijn als anderen gebruik maken van hun uitvindingen. Ze kunnen dan beschermd worden door patenten en octrooien.

Patenten en octrooien

Een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we het hebben over patenten en octrooien, waarmee ondernemers beschermd kunnen worden.