Economie

3. Toezicht door de overheid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

We gaan het in deze video hebben over het toezicht van de overheidsinstanties over de economie, namelijk de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder die toezicht houdt op eerlijke concurrentie in de economie

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder die toezicht houdt op de financiële markten

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

We gaan het in deze video hebben over het toezicht van de overheidsinstanties over de economie, namelijk de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)