Economie

4. Maatschappelijke welvaart

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over maatschappelijke welvaart aan de hand van het consumenten- en producentensurplus.

Maatschappelijke welvaart

De som van de welvaart van alle huishoudens in een land

Pareto-efficiency

Een situatie waar de som van het consumenten- en producentensurplus maximaal is (niemand kan vooruitgaan zonder dat iemand anders achteruit gaat)

Totale surplus

Producentensurplus + consumentensurplus

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt