Economie

5. Minimumprijs

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een minimumprijs instelt. Er zijn twee manieren hoe de overheid om kan gaan met het aanbodsoverschot, welke we beide zullen behandelen.

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Aanbodsoverschot

Het verschil tussen de gevraagde hoeveelheid en de te grote aangeboden hoeveelheid

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een minimumprijs instelt. Er zijn twee manieren hoe de overheid om kan gaan met het aanbodsoverschot, welke we beide zullen behandelen.