Economie

5. Minimumprijs

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een minimumprijs instelt. Er zijn twee manieren hoe de overheid om kan gaan met het aanbodsoverschot, welke we beide zullen behandelen.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
A9. Arbeidsmarkt