Economie

5. Minimumprijs

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een minimumprijs instelt. Er zijn twee manieren hoe de overheid om kan gaan met het aanbodsoverschot, welke we beide zullen behandelen.

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Aanbodsoverschot

Het verschil tussen de gevraagde hoeveelheid en de te grote aangeboden hoeveelheid

Uit het Vakblad voor de bloemisterij - juli 2013:

Het Europese Parlement (EP) wil de geplande veiling van 900 miljoen CO2-emissierechten  uitstellen tot uiterlijk 2020. Het EP is ontevreden over de huidige prijs omdat daarmee de klimaatdoelstelling niet wordt gehaald. In 2008 is door het EP afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2020 met ten minste twintig procent moet zijn verminderd om zo klimaatverandering tegen te gaan.


Europarlementariër Brink: “Nu inmiddels alle emissierechten door de overheid zijn verleend, komt de prijs van een emissierecht op de tweedehandsmarkt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod.” 


Brink concludeert: We moeten de prijs niet helemaal overlaten aan de marktwerking. Ik pleit voor ...(1).... Dit kan door het invoeren van een ...(2)...


Maak van de bewering van Brink een economisch juiste tekst.

Kies uit:

bij (1) prijsdiscriminatie / prijsregulering

bij (2) maximumprijs / minimumprijsA1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt