Economie

6. Maximumprijs

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over het instellen van een maximumprijs door de overheid. Zo'n garantieprijs voor de vragers zorgt voor een vraagoverschot.

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Vraagoverschot

Het verschil tussen de gevraagde hoeveelheid en de te kleine aangeboden hoeveelheid

Garantieprijs

De minimumprijs die de overheid garandeert aan de vragers

Uit onderzoek blijkt dat studentenkamers in Amsterdam het duurst van Nederland zijn. Kamers in Amsterdam zijn zo gewild, dat huisbazen studenten zelfs tegen elkaar op laten bieden. Degene die het hoogste biedt krijgt de kamer.


De gemeente Amsterdam vindt de hoge huren ongewenst. De gemeente vraagt een adviesbureau te onderzoeken welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden. Het adviesbureau constateert dat de huren op de meest gewilde locaties weliswaar hoog zijn, maar dat vraag en aanbod op de markt in evenwicht zijn. Er zijn geen toetredingsbarrières geconstateerd en de aanbieders hebben een verwaarloosbaar kleine invloed op de prijs. Daarom gaan ze er in de analyse van uit dat de markt voor studentenkamers zich min of meer gedraagt als een markt van volkomen concurrentie.


Het bureau stelt in een rapport de volgende drie opties voor om de hoge huren tegen te gaan:

  • De gemeente gaat zelf studentenkamers bouwen en verhuren.
  • De gemeente grijpt in op deze markt middels prijsregulering
  • De gemeente grijpt niet in omdat studenten steeds langer bij hun ouders willen blijven wonen en de huurprijzen van studentenkamers daardoor vanzelf zullen dalen.


Leg uit welke vorm van prijsregulering (optie 2) de gemeente moet inzetten om de hoge huren tegen te gaan.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt