Economie

6. Maximumprijs

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over het instellen van een maximumprijs door de overheid. Zo'n garantieprijs voor de vragers zorgt voor een vraagoverschot.

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Vraagoverschot

Het verschil tussen de gevraagde hoeveelheid en de te kleine aangeboden hoeveelheid

Garantieprijs

De minimumprijs die de overheid garandeert aan de vragers

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

Deze video gaat over het instellen van een maximumprijs door de overheid. Zo'n garantieprijs voor de vragers zorgt voor een vraagoverschot.