Economie

7. Belastingen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we wat er gebeurt als de overheid een kostenverhogende belasting instelt voor producenten. Daarbij kijken we naar het effect op de evenwichtshoeveelheid, het producentensurplus en het consumentensurplus.

Kostprijsverhogende

Een belasting die geheven wordt door de overheid voor het produceren van bepaalde producten

Belasting

Verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Welvaartsverlies (deadweightloss/Harberger-driehoek)

Een permanent verlies van sociale welvaart dat kan voorkomen wanneer het evenwicht van een product niet pareto-optimaal is

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt