Economie

8. Subsidies

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een subsidie instelt. Daarbij zullen we stap voor stap kijken naar het effect op de evenwichtsprijs, evenwichtshoeveelheid, het consumentensurplus en het producentensurplus.

Subsidie

Een bijdrage vanuit de overheid (bijvoorbeeld om een product te produceren)

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Welvaartsverlies

Een permanent verlies van sociale welvaart dat kan voorkomen wanneer het evenwicht van een product niet pareto-optimaal is

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt