Economie

2. Gevangenendilemma: economisch perspectief

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we het gevangenendilemma aan de hand van een economisch voorbeeld. We kijken naar een potentiele prijsoorlog tussen twee supermarkten en hoe de keuzes van de twee supermarkten elkaar beinvloeden.

Dominante strategie

De beste beslissing die een speler kan nemen om zijn/haar voordelen te maximaliseren

Gevangenendilemma

Een situatie waarin volledig rationele individuele spelers/partijen die niet met elkaar kunnen communiceren misschien niet samenwerken, ook al lijkt het in hun belang te zijn dat juist wel te doen

Nash-evenwicht

Dit is de situatie waarin geen enkele speler zijn situatie kan verbeteren door eenzijdig een andere actie te kiezen. Het Nash-evenwicht is niet per definitie de optimale uitkomst. Het Nash-evenwicht is belangrijk omdat het een speler helpt een keuze te maken, in acht nemend de keuze van de andere speler, om zo tot de beste uitkomst te komen

Opbrengstenmatrix (pay off matrix)

De manier om een spel weer te geven in een tabel. Deze matrix geeft de rij- en kolomspeler weer, de twee keuzes van beide spelers en de vier verschillende potentiële uitkomsten

Pareto-optimaal

De meest optimale uitkomst voor beide spelers. In de praktijk betekent dit een marktuitkomst wanneer de gezamenlijk winsten van concurrenten maximaal zijn

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen