Economie

3. Battle of the sexes

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor economie gaan we het hebben over een spelsituatie die we de Battle of the Sexes noemen. Dit is een simultaanspel waar geen dominante strategie bij aanwezig is. Er is dus niet een keuze die altijd de beste keuze is, ongeacht de keuze van de andere speler. Veel plezier met het bekijken van de video en succes met leren!

Dominante strategie

Een vorm van zelfbinding waarbij een speler zijn keuzes beperkt door een negatieve consequentie te verbinden aan de dominante strategie of door een reputatie op te bouwen

Nash-evenwicht

Geen enkele speler kan zijn opbrengst verbeteren door eenzijdig een andere keuze te maken

Verzonken kosten

Kosten die niet meer teruggedraaid kunnen worden en dus het gedrag van spelers kunnen beïnvloeden

De huisvuilophaaldienst van de gemeente Voordonk heeft een wettelijk monopolie op het ophalen van huisvuil bij de 2.500 huishoudens in de gemeente. De huisvuilophaaldienst slaagt er op dit moment niet in om kostendekkend te werken.


De wethouder van Milieuzaken stelt in de gemeenteraad voor om de huisvuilophaaldienst meer te automatiseren. Daarvoor moet aan de gemeentelijke vuilnisvrachtwagen een technische aanpassing worden aangebracht in de vorm van een automatische grijparm, en de chauffeur moet een speciale training volgen. De wethouder verwacht de volgende veranderingen in de kosten en opbrengsten:


  • De constante kosten nemen toe met € 20.000 per jaar voor de technische aanpassing aan de vrachtwagen en de training.
  • Na deze automatisering is nog maar één werknemer nodig om de huisvuilroute te rijden in plaats van twee.
  • De kans op gezondheidsklachten bij het personeel neemt af.


De wethouder legt aan de gemeenteraad uit dat de kostenreductie, in combinatie met de verwachte groei van het aantal huishoudens, ertoe zal leiden dat de huisvuilophaaldienst kostendekkend kan gaan werken. De wethouder gaat ervan uit dat de overige kosten en opbrengsten hetzelfde blijven.


Tijdens een inspraakavond in de gemeente wordt verschillend gedacht over het plan van de wethouder.

  • Mevrouw van Buren stelt dat de gemeente de investering uit moet stellen totdat het nieuwe systeem zich in andere gemeentes voldoende heeft bewezen, om zodoende te voorkomen dat de gemeente te maken krijgt met verzonken kosten.
  • De heer Jastek stelt dat de afgenomen kans op gezondheidsklachten bij personeel leidt tot een daling van de negatieve externe effecten.


Leg de stelling van mevrouw van Buren uit.C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen