Economie

4. Sequentieel spel - ultimatumspel

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over het sequentieel spel, waarbij we het ultimatumspel als voorbeeld gebruiken. Hierbij maken spelers na elkaar een keuze in plaats van simultaan (tegelijkertijd).

Backward induction

Het oplossen van een spel door van rechts naar links te redeneren

Subgame perfect Nash-evenwicht

Een Nash-evenwicht in een sequentieel spel

First mover advantage

Het voordeel dat de eerste kiezer heeft in een sequentieel spel

Ultimatumspel

Een bijzondere variant van een sequentieel spel, waarbij speler 1 een geldbedrag mag verdelen en speler 2 die verdeling accepteert of afwijst

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen

In deze video gaan we het hebben over het sequentieel spel, waarbij we het ultimatumspel als voorbeeld gebruiken. Hierbij maken spelers na elkaar een keuze in plaats van simultaan (tegelijkertijd).