Economie

5. Sequentieel spel - ultimatumspel (uitbreiding)

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video zullen we een een uitbreiding van het eerder besproken ultimatumspel bespreken. We nemen twee partijen die energiedrank produceren als voorbeeld, waarbij ze na elkaar een keuze maken over welk drankje ze op de markt brengen.

Backward induction

Het oplossen van een spel door van rechts naar links te redeneren

Subgame perfect Nash-evenwicht

Een Nash-evenwicht in een sequentieel spel

First mover advantage

Het voordeel dat de eerste kiezer heeft in een sequentieel spel

Ultimatumspel

Een bijzondere variant van een sequentieel spel, waarbij speler 1 een geldbedrag mag verdelen en speler 2 die verdeling accepteert of afwijst

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen