Economie

6. Sequentieel spel - zelfbinding

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over zelfbinding bij een sequentieel spel (ultimatumspel). Dit kan gebruikt worden door de tweede spelen om de keuze van de eerste speler te beïnvloeden.

Zelfbinding

Een speler bindt zich aan een bepaalde keuze door iets te zeggen of te doen om daarmee het gedrag van de andere speler te beïnvloeden

First mover advantage

Het voordeel dat de eerste kiezer heeft in een sequentieel spel

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen