Economie

8. Herhaald simultaanspel - geloofwaardige dreiging

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we door op het herhaalde simultaanspel, waarbij we bespreken hoe geloofwaardigheid van een dreiging de keuze van één of beide partijen kan beïnvloeden.

Geloofwaardige dreiging

Een vorm van zelfbinding waarbij een speler zijn keuzes beperkt door een negatieve consequentie te verbinden aan de dominante strategie of door een reputatie op te bouwen

Zelfbinding

Een speler bindt zich aan een bepaalde keuze door iets te zeggen of te doen om daarmee het gedrag van de andere speler te beïnvloeden

In het bedrijf van Jolanda van Dijk willen werknemers een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Daarom spreken de werknemers met elkaar af dat ze meer elektrisch gaan rijden met de zakelijke hybride leaseauto in plaats van op fossiele brandstof. Ze hangen een lijstje bij de koffieautomaat waar ze ieders brandstofverbruik op bijhouden.


Is in het bedrijf van Jolanda van Dijk sprake van zelfbinding? Leg je antwoord uit.

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen