Economie

8. Herhaald simultaanspel - geloofwaardige dreiging

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we door op het herhaalde simultaanspel, waarbij we bespreken hoe geloofwaardigheid van een dreiging de keuze van één of beide partijen kan beïnvloeden.

Geloofwaardige dreiging

Een vorm van zelfbinding waarbij een speler zijn keuzes beperkt door een negatieve consequentie te verbinden aan de dominante strategie of door een reputatie op te bouwen

Zelfbinding

Een speler bindt zich aan een bepaalde keuze door iets te zeggen of te doen om daarmee het gedrag van de andere speler te beïnvloeden

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen