Economie

9. Samenvatting Speltheorie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor economie geven we een samenvatting van de verschillende soorten spelsituaties die je moet kennen. Eerst bespreken we kort wat speltheorie is, en daarna bekijken we de simultaanspellen: het gevangenendilemma, de Battle of the sexes en het herhaald spel. Op het eind vatten we het sequentieel spel samen. Veel succes met leren voor toetsen en/of het eindexamen economie!

Speltheorie

Een techniek om situaties met strategische interacties tussen verschillende beslissingsnemers te analyseren en de uitkomst te voorspellen

Nash-evenwicht

Geen enkele speler kan zijn opbrengst verbeteren door eenzijdig een andere keuze te maken

Gevangenendilemma

Een spel waarbij twee spelers los van elkaar een keuze moeten maken en door eigenbelang terecht komen in een evenwicht dat niet optimaal is

Dominante strategie

Een strategie die voor een individuele speler altijd het beste is, onafhankelijk van wat anderen kiezen

Battle of the Sexes

Een spel met twee spelers waarbij er meerdere evenwichten zijn

Verzonken kosten

Kosten die niet meer teruggedraaid kunnen worden en dus het gedrag van spelers kunnen beïnvloeden

Zelfbinding

Een speler bindt zich aan een bepaalde keuze door iets te zeggen of te doen om daarmee het gedrag van de andere speler te beïnvloeden

First mover advantage

Het voordeel dat de eerste kiezer heeft in een sequentieel spel

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen