Economie

1. Externe effecten en collectieve goederen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze economie uitlegvideo bespreken we suboptimale situaties. Je leert hier alles over externe effecten - positieve en negatieve - en collectieve goederen.

Speltheorie

Een techniek om situaties met strategische interacties tussen verschillende beslissingsnemers te analyseren en de uitkomst te voorspellen

Suboptimale situatie

Een situatie die niet optimaal is

Externe effecten

Een onbedoelde bijwerking van productie of consumptie die de welvaart van een ander dan de veroorzaker beïnvloedt

Collectieve goederen

Goederen die alleen door de overheid geleverd worden en positieve externe effecten met zich meebrengen

Meeliftgedrag

Meeprofiteren van een goed zonder er aan mee te betalen

Zelfbinding

Een speler bindt zich aan een bepaalde keuze door iets te zeggen of te doen om daarmee het gedrag van de andere speler te beïnvloeden

Collectieve dwang

Er wordt dwang uitgeoefend (door een groep of overheid) zodat mensen zich aan de regels houden

Verklaar dat bij het tot stand brengen van een cao voor een bedrijf sprake kan zijn van meeliftgedrag door werknemers.

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken, onderhandelen & marktfalen