Economie

1. Het berekenen van het BBP

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over het berekenen van het BBP. We kunnen dit namelijk op verschillende manieren doen. Zo kunnen we dit doen op basis van de toegevoegde waarde (objectieve methode), inkomensvorming (subjectieve methode) en de totale bestedingen (bestedingsmethode).

Toegevoegde waarde

De waarde die wordt toegevoegd door de productie bij een bepaald bedrijf

Bruto Binnenlands Product

De totale waarde van alle producten en diensten die gedurende een jaar in een land geproduceerd worden

Primair inkomen

Het inkomen voordat het verminderd/vermeerderd wordt door belastingen of toeslagen

Categoriale inkomensverdeling

Geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met de verschillende productiefactoren

Kapitaal

Het totaal van kapitaalgoederen/productiemiddelen (middelen die gebruikt worden voor productie) in een maatschappij

Arbeid

Het menselijk kapitaal (mensen die werk leveren) in een maatschappij

Ondernemersschap

Het gebruiken van de andere productiefactoren om iets nieuw te creëren en (doorgaans) winst te maken

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid

Deze video gaat over het berekenen van het BBP. We kunnen dit namelijk op verschillende manieren doen.