Economie

2. BBP als beperkte maatstaf

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de beperkingen van het BBP als maatstaf. We bespreken problemen zoals de waardevermindering van kapitaal, het aantal inwoners, de inkomensverdeling, inflatie, onbetaalde arbeid, de informele sector en de niet-economische factoren.

Netto Binnenlands Product

Bruto Binnenlands Product minus afschrijvingen

Afschrijvingen

Waardevermindering van productiemiddelen

BBP per hoofd

Bruto Binnenlands Product gedeeld door het aantal inwoners

Informele sector

De economische activiteiten die niet tot uitdrukking komen in de cijfers van een land, doordat de instellingen ze niet waarnemen (zwartwerken, etc.)

Human Development Index

Een index die dingen meet zoals armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied

Materiële welvaart

Welvaart in enge zin; de mate waarin de materiële behoeften bevredigd worden

Niet-materiële welvaart

Welvaart in ruime zin; de levensstandaard van mensen

Welvaart in enge zin

Het inkomen van de huishoudens (doorgaans gecorrigieerd voor inflatie)

Welvaart in ruime/brede zin

De behoeftebevrediging van schaarse goederen (goederen, infrastructuur, vrije tijd, etc.)

E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid