Economie

4. Nationale rekeningen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we het systeem van de nationale rekeningen, wat een boekhoudkundige beschrijving is van de geldstromen in een land (meestal binnen een jaar). We kijken daarbij dus wat er binnenkomt en wegstroomt van gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, de overheid en het buitenland.

Nationale rekeningen

Een beschrijving van het economisch proces binnen een land en de economische relaties met het buitenland

Bruto Binnenlands Product

De totale waarde van alle producten en diensten die gedurende een jaar in een land geproduceerd worden

Schadeverzekeringen hebben hun oorsprong in de scheepvaart. De Romeinen dreven handel met verre gebieden, waardoor er extra risico was van schade, bijvoorbeeld door zeerovers. Daarom werd de transportprijs verhoogd met een risico-opslag. Tegenwoordig is er een aparte verzekeringsmarkt waar schaderisico’s worden ondergebracht bij schadeverzekeraars.


Leg uit dat de markt van schadeverzekeringen een bijdrage levert aan het bruto binnenlands product.

E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid