Economie

5. Betalingsbalans

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de betalingsbalans. Waar de nationale rekeningen een overzicht geven van de inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde economie geeft de betalingsbalans een overzicht van de internationale handel tussen landen.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid

Deze video gaat over de betalingsbalans, waarmee we een overzicht geven van de internationale handel tussen landen.