Economie

2. Internationale betrekkingen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over internationale betrekkingen en economische groei. We bespreken het belang van handelsstromen, kenisstromen en investeringsstromen tussen gebieden.

Handelsstromen

De stroom van handel tussen twee gebieden

Investeringsstromen

De stroom van investeringen tussen twee gebieden

Kennisstromen

De stroom van kennis tussen twee gebieden

Geografische nabijheid

De fysieke afstand tussen partijen die van belang kan zijn voor samenwerking

Multinationals

Bedrijven die in meerdere landen actief zijn

Internationale concurrentiepositie

Geeft aan in hoeverre goederen en diensten geproduceerd in een land op de wereldmarkt kunnen concurreren met goederen en diensten uit andere landen.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid