Economie

1. Ongelijkheid en herverdeling

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over ongelijkheid en herverdeling. Dit zullen we doen door te kijken naar de maatstaven voor inkomen, de maatstaven voor ongelijkheid, belastingen, uitkeringen en toeslagen, en de afruil tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid.

Belasting

Verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen

Sociale uitkeringen

Uitkeringen in geld of natura die bedoeld zijn om huishoudens financiële zekerheid te bieden tegen inkomsensrisico's als ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid

Primair inkomen

Het inkomen voordat het verminderd/vermeerderd wordt door belastingen of toeslagen

Secundair inkomen

Het inkomen nadat het verminderd/vermeerderd wordt door belastingen of toeslagen

Gini-coëfficiënt

Hiermee wordt in één getal of percentage uitgedrukt hoe groot de inkomensongelijkheid in een land is

Percentielenratio

Het gebruik van verhoudingen tussen groepen in een land om inkomensverschillen aan te geven

Nivelleren

Het tegengaan van inkomensverschillen doormiddel van overheidsbeleid (relatieve inkomensverschillen worden kleiner)

Denivelleren

Het groter maken van inkomensverschillen (relatieve inkomensverschillen worden groter)

Progressief belastingstelsel

Het marginale belastingtarief wordt hoger bij een hoger inkomen

Degressief belastingstelsel

Het marginale belastingtarief wordt lager bij een hoger inkomen

Vlaktaks

Één marginaal belastingtarief (geen nivellering of denivellering)

Vennootschapsbelasting

Belasting die bedrijven betalen over hun winst

E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid