Economie

11. Monetair beleid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over het monetair beeid van de Europese Centrale Bank. Hierbij kijken we naar het effect van een rente verhoging of verlaging.

Monetair beleid

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

F1: Conjuncturele verschijnselen